Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, kiinteistönhoitaja


Koulutuksen sisältö ja tutkinnon suorittaminen

Pakolliset tutkinnon osat:

 • Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen
 • Kiinteistön yleishoito ja valvonta
 • Kiinteistöteknisten järjestelmien hoitaminen

Valinnaisia tutkinnon osia ovat mm.:

 • Ilmanvaihtokoneiden toimintakunnon ylläpito
 • Kiinteistön toimintakunnon arviointi
 • Kiinteistöautomaation käyttäminen
 • Rakennustekniset korjaustyöt
 • Piha- ja ulkoalueiden hoitaminen
 • Koneiden käsittely puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla
 • LVI-järjestelmien toimintakunnon ylläpito

Koulutuksen kuvaus

Puhtaus‐ ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon opiskellut kiinteistönhoitaja on monialaosaaja, jolla on käsitys rakennusten kokonaisuudesta ja toimivuudesta. Hän vastaa usein myös viheralueista. Hän tuntee kiinteistön rakennus-, LVI- ja sähköjärjestelmät niin, että pystyy tekemään tarvittavat mittaukset, säädöt ja huollot sekä kutsuu tarvittaessa paikalle alan erikoisosaajan. Kiinteistönhoitaja hallitsee rakennuksen elinkaaren, huollon ja ulkoalueitten hoidon.

Kiinteistöpalvelujen perustutkinnon suorittanut tekee työnsä alan laatuvaatimusten mukaisesti sekä käsittelee materiaaleja huolellisesti ja taloudellisesti. Hän osaa suunnitella työnsä kiinteistöjen palvelusopimusten ja palvelukuvausten avulla, osaa tuottaa kiinteistöpalveluita sovitulla laatutasolla sekä osaa esitellä ja arvioida omaa työtään.

Kiinteistönhoitajaksi valmistuneet työskentelevät erilaisissa kiinteistöjen ylläpitoon ja huoltoon liittyvissä tehtävissä. Työtehtäviin voi kuulua mm. erilaisia korjaus- ja kunnossapitotehtäviä.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa moniosaajia kiinteistöalalle.

Kohderyhmä

Puhtaus- ja kiinteistönhoidon perustutkinto sopii kiinteistöpalvelutyöstä kiinnostuneelle ensimmäiseksi tutkinnoksi. Alan työtehtävät ja toimintatavat edellyttävät kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja vastuullista työtapaa. Hyvät sosiaaliset taidot ja ajokortti ovat myös tarpeen.

Koulutuksen alussa opiskelijalle tehdään henkilökohtainen suunnitelma opiskelua ja tutkinnon suorittamista varten. Suunnitelmassa huomioidaan aiemmin hankittu osaaminen, joten tuttuihin asioihin ei tarvitse tuhlata aikaa.

Kiinteistönhoidon työtehtäviä liitetään myös usein työelämässä muun alan tehtäviin ja siksi yhdeksi tutkinnon osaksi voi ottaa osan toisen alan tutkinnosta.

Esimerkkejä monialaisista työnimikkeistä

 • ICT-tukihenkilö/kiinteistönhoitaja
 • kiinteistönhoitaja/vahtimestari
 • kiinteistönhoitaja/korjaaja
 • autonkuljettaja/kiinteistönhoitaja
 • kiinteistönhoitaja/autonasentaja
 • kiinteistönhoitaja/varastomies
 • kiinteistönhoitaja/valvomonhoitaja
 • kiinteistönhoitaja/sisäilma-asiantuntija

Pääsyvaatimukset ja valinta

Valinnat tehdään haastattelujen perusteella. 

Koulutuksen kesto

Koulutuksen kesto on noin 1 - 1,5 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Hinta

Perustutkinnot ovat kaikille maksuttomia. 

Haku

Koulutukseen on jatkuva haku. Uudet opiskelijat aloittavat noin 2 kuukauden välein.

Lisätietoja

Kouluttaja
Urpo Huuskonen
urpo.huuskonen@taitajantie.fi
040 704 6867

Hae koulutukseen

Lisätiedot
Opiskelumuoto
Monimuoto-opiskelu/päivä
Paikkakunta
Kouvola
Koulutusala
Tekniikan ja liikenteen ala