« Takaisin

Opintojen rahoitus

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna

Omaehtoisia opintoja voi tietyin edellytyksin opiskella menettämättä työttömyysetuutta v. 2010 alusta lukien. Työttömyysetuudella tuetaan vain päätoimista opiskelua. Opiskelun tukemisesta on sovittava Työ- ja elinkeinotoimiston kanssa. Työttömyysetuuden saantia koskevista edellytyksistä voit lukea lisää:

te-palvelut.fi

Omaehtoinen opiskelu Kelan opintotuella

Tuki muodostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainasta. Opiskelu on päätoimista, kun laajuus on vähintään 3 opintoviikkoa/tukikuukausi
tai 25 tuntia viikossa.

kela.fi

Työllisyysrahasto aikuiskoulutustuki

Tukea myönnetään tutkintoon johtavaan opiskeluun sekä ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulutukseen julkisen viranomaisen alaisessa oppilaitoksessa. Aikuiskoulutustukea voi saada omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuva aikuisopiskelija, joka on mm. työ- tai virkasuhteessa tai toimii yrittäjänä.

koulutusrahasto.fi 

Muut tuet

Vuorottelukorvaukseen ja opintovapaaseen liittyvää tietoa löydät TE-toimistojen sivuilta.

Kuntoutusrahan myöntämisestä ammatilliseen koulutukseen voi tiedustella Kelasta ja/tai vakuutusyhtiöltä.

Maatalousyrittäjien opintorahasta saa tietoa ELY-keskuksen internetsivustolta.