« Takaisin

Taitaja

Kouvolan Aikuiskoulutuskeskus on nyt Taitaja.

Oppilaitoksessamme opiskelee vuosittain lähes 4000 opiskelijaa.

Aikuiskoulutus Taitaja on aikuiskoulutukseen erikoistunut oppilaitos, jonka ylläpitäjä on Kouvolan Aikuiskoulutussäätiö. Oppilaitos aloitti toimintansa 1970-luvun alussa ja on sen jälkeen kehittynyt alueen johtavaksi ja monipuolisimmaksi aikuiskouluttajaksi.

Tarjoamme ajanmukaista ja laadukasta koulutusta sekä asiantutijapalveluita niin yksityisille henkilöille kuin alueen yritysten ja yhteisöjen henkilöstöille yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Kouvolan Aikuiskoulutussäätiö

Säätiö ylläpitää ammatillista aikuiskoulutuskeskusta Kouvolassa. Sen tehtävänä on tarjota ja järjestää ammatillista aikuiskoulutusta sekä sitä tukevaa tai siihen läheisesti liittyvää palvelu-, tutkimus- ja työtoimintaa.

Toiminta-ajatus

Olemme edelläkävijöitä osaamisen kehittämisessä - asiakkaidemme menestykseksi.

Asiakaslupaus

Menestytään yhdessä!

Arvot

Toimintamme pohjautuu yhteisesti määritellyille arvoille, joita ovat asiakaslähtöisyys, kehityshakuisuus, vastuullisuus ja hyvinvoiva henkilöstö.

Asiakaslähtöisyys
Parannamme asiakkaidemme menestystä tunnistamalla heidän yksilölliset tarpeensa ja tuottamalla niitä tukevia tuotteita ja palveluita.

Kehityshakuisuus
Kehitys- ja innovaatiohakuisuus on osa meidän kaikkien päivittäistä työtämme ja jatkuvan uudistumisen ja henkilökohtaisen kehittymisen toimintatapa.

Vastuullisuus
Toimintamme on vastuullista ja luotettavaa sekä omassa työyhteisössämme että työelämän, rahoittajien ja viranomaisten kanssa. Korostamme muuttuvien osaamisvaatimusten merkitystä elinikäiselle oppimiselle.

Hyvinvoiva henkilöstö
Henkilöstön hyvinvointi ja osaamisen jatkuva parantaminen luovat perustan tehokkaalle toiminnalle ja tuottavuuden kasvulle, joita toteutamme hyvän henkilöstöpolitiikan ja johtamisen avulla.


Henkilöstöpalvelu

Taitaja

Avoimet työpaikat

Monipuoliset

Koulutukset