3.6.2019

Tahdikkaasti tukea ja ohjausta

img_20190328_091215_resized_20190328_094920299.jpg

Rakan, logistiikan opiskelija

Tahti – taitoa ja tahtoa aikuisten oppimiseen -hankkeen tavoitteena on edistää koulutuksesta koulutukseen tai työelämään siirtymistä ohjaamalla kohderyhmän aikuisia tutkinnon suorittajia työelämässä ja opiskelussa vaadittavien ja tarvittavien perustaitojen hankkimisessa ja vahvistamalla heidän opiskeluvalmiuksiaan ammatillisen ohjauksen ja erityispedagogiikan menetelmin.

Lisäksi pyritään edistämään ammatillisten opettajien ja kouluttajien digitaalista ohjausosaamista ja digitaitoja vahvistamalla ohjauksen ja opiskelijalähtöisen asiakaspalvelun näkökulmaa kouluttajan työssä.

Haastattelimme muutamia TAHTI-hankkeeseen osallistuneita opiskelijoitamme:

Logistiikan opiskelija Rakan on tullut Syyriasta Suomeen n. 2,5 vuotta sitten. Sodassa olevassa maassa ei ollut helppoa käydä koulua. Nyt Rakanilla on oma perhe, vaimo ja 8 lasta. Hän haluaa tehdä työtä ja elättää perheensä. Hän opiskelee yhdistelmäajoneuvonkuljettajaksi ja haastattelussa esitteli ylpeänä ajokorttiaan suoritettuaan CE-ajokortin n. 4 viikkoa sitten. Opintojen alussa hänellä oli paljon haasteita, erityisesti lukemisen ja kirjoittamisen kanssa. Vaikka hän oli opiskellut suomen kieltä kotoutumiskoulutuksessa, kielen oppiminen oli vielä alussa, myös tietotekniikan taidot tarvitsivat harjoitusta ja matematiikan merkit olivat uutta hänelle, koska arabian kielessä ne ovat erilaisia. Rakan on osallistunut TAHTI-pajoihin ja kokee, että niistä on ollut apua. Koulussa opettajat ovat kaikki hyviä, he kertovat rauhallisesti, mitä tehdään ja miten harjoitellaan, kertoo Rakan. Hän pitää kovasti opiskelusta, koska se on käytännönläheistä, pitää olla paljon tekemistä, hän sanoo. Sosiaalisuus on hänelle tärkeää, hän haluaa oppia puhumaan suomea paremmin ja tulee aamuisin koululle puoli tuntia ennen koulun alkua, jotta tapaa opiskelukavereitaan ja ehtii jutella heidän kanssaan. Hän toivoo opettajilta/ kouluttajilta tukea suomen kielen ja varsinkin ammattisanaston oppimiseen sekä tietotekniikan taitojen kehittämiseen sekä työssäoppimispaikan etsimiseen.

Aikuiskoulutuskeskuksen opiskelija, Hasna, on aloittanut opiskelun oppilaitoksessamme ravintola-alalla lokakuussa 2018. Aluksi hänellä oli haasteita, koska oli paljon tehtäviä ja suomen kielen taso oli heikko eikä ala ollut tuttu. Hasnan äidinkieli on arabia ja hän on opiskellut ranskaa 7 vuotta, jolloin hän oppinut latinalaiset aakkoset. Hän on opiskellut kotoutumiskoulutuksessa suomea. Hasna kokee tarvitsevansa tukea ammattisanaston lukemisen ja ymmärtämisen kanssa sekä kertausta matematiikassa ja uutta oppia tietotekniikassa. Näihin haasteisiin olemme oppilaitoksessa tarjonneet tukea ja ohjausta TAHTI-pajoissa. Hasna on osallistunut digi-, luki- ja matikkapajoihin. Erityisesti lukipajasta on ollut hänelle apua, keittiössä on kiire valmistaa ruokaa ja reseptit tulee osata lukea ja ymmärtää suomen kielellä. Iso apu on ollut myös opiskelukaverit, yhdessä tehden, toisiaan auttaen, he ovat oppineet asioita. Hasna toivoo kuitenkin, että kouluttajat ja opettajat ehtisivät paremmin ohjeistaa ja näyttää, miten pitää tehdä ja antaa tukea opintojen tekemisessä.

img 20190319 104533 resized 20190320 013537677

Haastattelutuokio 19.3.2019 Hasna ja haastattelijana TAHTI-projektipäällikkö Erja

Tärkein kohderyhmämme on opiskelijamme, joita tuemme ja ohjaamme. Teemme yhteistyötä myös kolmannen sektorin kanssa. Tarjoamme heille mahdollisuutta osallistua perustaitoja parantaviin valmennuksiin.

TAHTI-taitoa ja tahtoa aikuisten oppimiseen -hanke antaa alkutahdit opintojen alussa, tahdittaa opintoja matkan varrella ja auttaa tarvittaessa saattamaan opinnot päätökseen. Monet aikuisetkin tarvitsevat tukea ja ohjausta sekä perustaitojen parantamista pärjätäkseen opinnoissa ja tulevassa ammatissaan.

Kesto: 1.4.2018 – 31.3.2020

Rahoittaja: ESR, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Toteuttajat: Kouvolan AKK (koordinaattori), EKAMI, Luksia, Salon seudun koulutuskuntayhtymä ja TAKK.

https://tahtihanke.wordpress.com/

Tekstin kirjoitti projektipäällikkö Erja Mölsä


Jaa somessa